آب های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟

به گزارش ساعت دیواری، آمار و ارقام مختلفی درباره تعداد چاه های غیرمجاز اعلام می گردد که طبق آن، حدود 470 هزار حلقه چاه مجاز و حدود 320 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و کل برداشت آب به صورت مجاز، 49 میلیارد مترمکعب و به صورت غیرمجاز 7.3 میلیارد مترمکعب است. گفته می گردد یکی از برنامه های وزارت نیرو این است که چاه های غیرمجاز مشخص تکلیف گردد.

آب های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟

به گزارش خبرنگاران، در این راستا در مردادماه امسال جلوگیری از اضافه برداشت 85 حلقه چاه مجاز صورت گرفت که حجم آب صرفه جویی شده از این اقدام، 5.05 میلیون مترمکعب بود. همچنین 1254 حلقه چاه غیرمجاز پر شد که 26.49 میلیون مترمکعب صرفه جویی آب به همراه داشت.

اما وقتی گفته می گردد حدود 470 هزار حلقه چاه مجاز و حدود 320 هزار حلقه غیرمجاز داریم که سالی 13 تا 14 هزار حلقه مسدود می گردد، یعنی نزدیک به 20 تا 22 سال زمان می برد که همه چاه های غیرمجاز کشور مسدود شوند.

از میان 487 هزار حلقه چاه دارای پروانه بهره برداری، حدود 416 هزار حلقه چاه مربوط به بخش کشاورزی است. تاکنون برای 487 هزار حلقه چاه کشاورزی، شرب، صنعت و خدمات پروانه بهره برداری صادر شده است. از این تعداد 416 هزار حلقه مربوط به بخش کشاورزی است و عمده تخلیه آب سفره های زیرزمینی مربوط به مصارف این بخش است.

طبق آمارهای وزارت نیرو، 114 هزار حلقه چاه غیرمجاز با عمق بیش از 20 متر در کشور وجود دارد. چاه های یاد شده با 5.5 میلیارد مترمکعب تخلیه از منابع زیرزمینی تاثیر سنگینی بر منابع این بخش دارند و 80 درصد از تخلیه چاه های غیرمجاز را به خود اختصاص داده اند. در این بین، 200 هزار حلقه چاه کم عمق و چاهک غیرمجاز نیز وجود دارند که تخلیه چندانی از منابع آب زیرزمینی ندارند. این چاه ها عمدتا از آب های سطحی استفاده نموده و آب دهی یک لیتر در ثانیه دارند.

آخرین وضعیت چاه های مجاز و غیرمجاز کشور

طبق آخرین آمار اعلامی توسط وزارت نیرو، حجم آب صرفه جویی شده از چاه ها (جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز و پر و مسلوب المنفعه کردن چاه های غیرمجاز جمعا 31.54 میلیون مترمکعب) در مردادماه نسبت به تیرماه (30.85)، 2.2 درصد افزایش داشته است.

تعداد نصب کنتور هوشمند آب و برق روی چاه های آب نسبت به تیرماه، 40.7 درصد کاهش و تعداد صدور مجوز چاه جهت تامین آب (آشامیدنی شهری و روستایی، صنعت و خدمات جمعا 73) نسبت به تیرماه (70)، 4.3 درصد افزایش داشته است. تعداد چاه های صنعت و آشامیدنی (102 هزار و 468) نسبت به تیرماه (102هزار و 395) یک درصد و تعداد منابع آب زیرزمینی در کل کشور نسبت به تیرماه 0.01 درصد افزایش داشته است. در این ماه برای چهار حلقه چاه آشامیدنی شهری و پنج حلقه چاه آشامیدنی روستایی و 64 حلقه چاه صنعت و خدمات مجوز صادر شد.

آمارها حاکی است که سالانه 5.5 میلیارد متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی کشور کسر می گردد و اکنون کسری تجمعی سفره های زیرزمینی به 134 میلیارد مترمکعب رسیده و این در حالی است که هر سال کمتر از 100 میلیارد متر مکعب آب تجدیدپذیر داریم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "آب های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آب های زیرزمینی ایران در چه حالی هستند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید